Hakkımızda

Biz kimiz, yayın kurulu kimler, hakkımızda detaylar.

Biz Kimiz?

Bizler, İSTAHED bünyesinde gönüllülük esası ile çalışan “Aşı Çalışma Grubu” üyeleriyiz.

Grup üyelerimiz tarafından hazırlanmış olan bu site ve Aşı Çalışma Grubu ve üyeleri bu sitenin hazırlanması ve güncellenmesi ile ilgili olarak hiç bir ticari kuruluş ve kişi ile çıkar veya işbirliği içinde bulunmamıştır, kar amacı gütmemiştir. Sitemizin içeriği İSTAHED bünyesinde kurulmuş olan Aşı Çalışma Grubu tarafından “Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar” ve “Aşı Güvenliği” konusunda başlıklar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Editörler ve makale değerlendirme üyeleri, yazıların seçimi ve içerikleri konusunda bağımsız olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Kimlere Hitap Ediyoruz?

Bu site ülkemizde başlıca aile hekimlerinin ve halkın bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Ancak ülkemizde aşı konusunda bilgi sahibi olmak isteyen tüm sağlık profesyonelleri ve tüm halkımızın faydalanabileceği bir kaynak özelliği taşımaktadır.

Kuruluş Amacımız

İstanbul Aile Hekimleri Derneği tarafından kurulan bu sitenin amacı, ülkemizde aile hekimlerinin çocuk ve yetişkin aşılamalarını başarılı bir şekilde yürütülmesinde ihtiyaç duydukları bilgiye ve halkımızın aşı konusunda güvenilir, kapsayıcı ve güncel bilgilere kolay ulaşımını sağlamak, aşı kararsızlığının önüne geçmek, aile hekimlerine aşı uygulama pratiğine yön vermektir.

asinedir.com Yayın Kurulu

Dr. Melisa Menemencioğlu Genel Koordinatör
Dr. Hamza Özdemir Baş Editör, Değerlendirme Komisyon üyesi, Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri
Prof. Dr. Fatma Nur Baran Aksakal Gazi Üniversitesi Halk Sağlığı A.B.D. Öğretim Üyesi, Danışman
Uzm. Dr. Handan Karahan Sarper Editör, Değerlendirme Komisyon Üyesi, Aşı Çalışma Grubu Üyesi
Uzm. Dr. Ayşe Seda Demirel Editör, Değerlendirme Komisyon Üyesi, Aşı Çalışma Grubu Üyesi
Dr. Mustafa Haltaş Editör, Aşı Çalışma Grubu Üyesi
Dr. Bilge Mehmetzade Editör, Aşı Çalışma Grubu Üyesi
Dr. Rana Çelikkol Editör, Aşı Çalışma Grubu Üyesi
Dr. Emine Özden Gezer Editör, Aşı Çalışma Grubu Üyesi
Dr. Hüseyin Acar Editör, Aşı Çalışma Grubu Üyesi
Dr. Nahide Toksan Editör, Aşı Çalışma Grubu Üyesi
Dr. Mustafa Taş Editör, Aşı Çalışma Grubu Üyesi

Destekleyenlere Teşekkürler

Bu projenin oluşumunda ve içeriklerin sağlanmasında bizden desteğini esirgemeyen tüm İSTAHED Aşı Çalışma Grubu üyelerine ve değerli hocalarımıza teşekkür ederiz.